Teisių apsaugos politika

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų teisių apsaugos politika

RAUDONŲ NOSIŲ misija yra dovanoti šypsenas ir juoką tiems, kam to trūksta labiausiai. Siekiame sukurti saugią aplinką vaikams ir pažeidžiamiems asmenims, kad jie galėtų mėgautis aukščiausios kokybės profesionalių klounų pasirodymais.

Pripažįstame, kad ypač svarbu tiek mūsų organizacijoje, tiek ir dirbant su mūsų išorės partneriais, užtikrinti vaikų ir pažeidžiamų asmenų saugumą ir jų apsaugą nuo netinkamo elgesio ir apskritai visko, kas kenkia jų sveikatai ir vystymuisi. Netoleruojame prievartos prieš vaikus, išnaudojimo, nepriežiūros, vaiko ar pažeidžiamo asmens privatumo ir teisių pažeidimo.

Kuriant bet kokias priemones, turinčias įtakos vaikams ir pažeidžiamiems asmenims, visada bus atsižvelgiama į jų nuomonę, nepriklausomai nuo rasės, lyties, amžiaus, negalios, religinių įsitikinimų ar seksualinės orientacijos, taip siekiama paisyti jų interesų ir užtikrinti raidą.

RED NOSES International įdiegė suderintą Vaikų ir pažeidžiamų asmenų teisių apsaugos (VPAT) politiką, kuria siekiama sumažinti smurto ir prievartos riziką. Visi darbuotojai, laisvai samdomi asmenys, partneriai ir bendradarbiai privalo laikytis šios politikos nuostatų ir įsipareigoti nedelsiant pranešti apie bet kokį galimo piktnaudžiavimo atvejį.

Mūsų VPAT politikos dėmesys skiriamas:

Žinojimo didinimas: stiprinti “Raudonų nosių” menininkų ir darbuotojų gebėjimus užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir atpažinti jo požymius

Prevencija: mokyti priemonių ir mechanizmų, kaip užkirsti kelią piktnaudžiavimui

Ataskaitų teikimas: bet kokį praneštą susirūpinimą dėl teisių pažeidimo, kruopščiai ir atsakingai įvertina apmokyta apsaugos komanda

Reagavimas: mechanizmai, skirti imtis konkrečių veiksmų ir sprendimų, siekiant reaguoti į vertinimo rezultatus.

Norite pranešti apie vaiko ar pažeidžiamo asmens teisių pažeidimą?

Simona Nemeikšytė
Teisių apsaugos pareigunė
abaton-monitoring