Nematoma džiaugsmo gija

29.liepos 2021

Aktorės Kajetanos Ageikinaitės pasakojimas

 

Vieną vasarišką trečiadienio rytą, Zigmas ir Zuzana, siautėjo Vaikų ligoninėje. Šįkart, Zuzana sumanė dar labiau paišdykauti - nukniaukti saldumynus iš Tomo spintelės. Žinoma,  išdaigų partneris Zigmas turėjo pasirūpinti ,,grobio’’ išnešimu iš palatos.  Tačiau iškilo ne(juokinga) problema – Zigmui pritūpus  pakelti saldainių - suplyšo kelnės! Išdaiga nepavyko, tačiau juoko palatoje netrūko. Klounai suprato, kad reikia kažką daryti, tad patraukė į chirurginį skyrių – juk operacinėje gali būti daug visokių įrankių kelnėms sutaisyti. Deja, ten esantys gydytojai negalėjo pagelbėti - operacinės įrankiai skirti tik operacijoms. Tuomet išdaigininkai nusprendė paprašyti pagalbos palatose.

Zigmas ir Zuzana apsilankė palatoje, kurioje gulėjo mažas berniukas, o šalia jo, sėdėjo močiutė. Nieko nelaukdami jie ėmė klausinėti gal močiutė su vaiku turi kokias replytes ar plaktuką. Kiek pralinksmėjęs berniukas atsakė, kad neturi tokių įrankių, o močiutė,  pamačiusi, kad klounai nusiminė, pasiteiravo : „Kas gi jums nutiko?“ - Išklausiusi klounų nutikimą, močiutė paslaptingai nusišypsojo, susižvalgė su berniuku ir tarė: „Tuoj pamatysit, kaip močiutė moka.“ - Ji atsistojo, pasiėmė į kairę ranką nematomą adatą, o dešine ranka įvėrė į ją nematomą siūlą. Tuomet priėjo prie Zigmo ir ėmė plačiais rankų mostais siūti. Galiausiai nukando nematomą siūlą ir plačiai nusišypsojo. Zuzana su Zigmu pažvelgė į kelnes - stebuklas jos kuo puikiausiai susiūtos! Tiek vaikas, tiek klounai liko apstulbę, kol galiausiai, susižavėjimo kupinais veidais tarė berniukui – „Oho, kokia stebuklinga tavo močiutė!

Iš palatos Zigmas su Zuzana išėjo ne tik susiūtomis kelnėmis, bet ir pakylėtomis širdimis! Nes juokas gydo ne tik sergantįjį, bet kartu visus suartina bei apjungia ta nematoma džiaugsmo gija, kuri padeda išlaikyti visus išbandymus! 

abaton-monitoring